Prof. Elżbieta Banecka Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie ukończyła w 1991 roku. Dyplom z Malarstwa uzyskała u prof. Jana Tarasina, aneks z grafiki u prof. Rafała Strenta. Obecnie prowadzi pracownię Rysunku i Koloru na Wydziale Scenografii w ASP w Warszawie. Laureatka 58 prestiżowych nagród i wyróżnień, polskich i międzynarodowych m.in. Brązowy Medal na Triennale Grafiki w Osace (Japonia 1991), Grand Prix w konkursie „Grafika Warszawska” 2002, Grand Prix na Międzynarodowym Triennale Sztuk-Majdanek 2004 (nagroda Ministra Kultury), I Nagroda na Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie 2006. W 2007 roku otrzymała 2 wyróżnienia i 3 nagrody za projekt książki MFSK. W 2010 roku dostała Grand Prix „Obsesja Papier” za całokształt projektów dla Teatru Guliwer. W 2013 wyróżnienie w konkursie im.Józefa Gielniaka, w 2016 nominacja do nagrody (Muzeum Karkonoskie), w 2014 roku wyróżnienie na Międzynarodowym Biennale Miniatury Graficznej w Częstochowie. Współpracuje z Polskim Radiem, projektując wiele znanych płyt muzycznych m.in. Jonasz Kofta, Perfect Symfonicznie, Andrzej Zaucha i inne. Od kilkunastu lat współpracuje z teatrem dla dzieci „Guliwer” (zaprojektowała nowe logo teatru), projektując plakaty, katalogi i programy przedstawień teatralnych. Wykonała wiele projektów katalogów artystycznych i plakatów (m.in. Bóg Niżyński, dla teatru Wierszalin, dla teatru Polskiego Król Lear, plakat i fragment scenografii). Jest autorką ponad 50-ciu wystaw indywidualnych w kraju i poza granicami (m.in. Warszawa, Poznań, Białystok, Kassel, Falun, Barcelona, Osaka, Nowy Jork). Uczestniczka ponad 200 wystaw zbiorowych w kraju i na świecie. Kuratorka wielu wystaw (m.in. „Graficzny Białysto”, „Kobiety w Grafic”). Obecnie zajmuje się grafiką artystyczną, grafiką projektową, książką artystyczną i malarstwem.
Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Osace, Galeria Sztuki Współczesnej Arsenał, Muzeum na Majdanku w Lublinie, Mazowieckie Centrum Kultury w Warszawie, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, zbiory Międzynarodowego Konkursu Graficznego, Imprint w Warszawie) i prywatnych w Polsce i na świecie (m.in. Brazylia, Francja, Kanada, Niemcy, Anglia Japonia, Emiraty Arabskie, Szwajcaria, Szwecja, Austria, USA, Polska).

Professor Elisabeth Banecka graduated from Academy of Fine Arts in Warsaw in 1991. She got her diploma in painting at prof. John Tarasin class with additional one – an annex – in graphics at prof. Ralph Strent class. She is a professor at Stage Design Department in Academy of Fine Arts in Warsaw, leads Drawing and Color Workshop. She was a juror and co-organizer of International Art Book Festival, was a member of the „Hestia” chapter granting Academy of Fine Arts index in Gdańsk. She was also a curator of many exhibitions, both in Poland and abroad. She is a winner of more than 58 prestigious awards and distinctions, both Polish and international, among others the winner of Bronze Medal at International Graphics Triennale in 1991 in Osaka (Japan), Grand Prix of „Warsaw Graphics” (pl. „Warszawska Grafika”) competition in 2002, Grand Prix at International Art Triennale „Majdanek 2003” (Ministry of Culture award), I award at Fine Arts Festival in Warsaw in 2006, Grand Prix at „Paper and plastic obsession” (pl. „Obsesja papieru, tworzyw”) competition in 2010, distinction at XII J. Gielniak International Graphics Competition in 2013, distinction at 8 International Miniature Biennale in Częstochowa. She collaborated with Polish Radio design many well-known CD covers. For many years she has also collaborated with theatre for children „Gulliver” (pl. „Guliwer”), designing posters, catalogues and theatre play programs. She has created my art catalogues (in 2007 she received few awards, distinctions and commendation for the „International Art Book Festival” (pl. „Międzynarodowy Festiwal Sztuki Książki” book)). In 2009 she was nominated to the „The most beautiful book of the year” (pl. „Najpiękniejsza Książka Roku”) award – for „Love in Dots” (pl. „Miłość w kropki”) catalogue – in „Art Book – As Long as I walk” (pl. „Książka Artystyczna – Dopóki Idę”) category. She held dozens of solo exhibitions, both in Poland and abroad, among others in Warsaw, Poznań, Białystok, Kassel, Falun, Barcelona, Osaka, New York. She participated in more than 200 joint exhibitions, both in Poland and abroad. At present she is focused on unique curio art graphics, creating and devising her own experimental techniques, on graphic design, on design graphics and art books and painting. Her works are in various collections, among others in Modern Art Musem in Osaka, Japan, BWA „Arsenał” Białystok, State Museum in Majdanek, Masovian Cultural Centre, Art Book Museum in Łódź, „Imprint” Collection in Warsaw, Karkonosze Museum in Jelenia Góra, and private collections in Brasil, France, Arab Emirates, Belgium, England, Austria, Spain, Norway, Sweden, Switzerland, Japan, Germany, Finland, USA, Canada, Ireland, Poland.